Spolupráce s MUNI Brno

04. 07. 2005
Projekty realizované ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Naše zařízení spolupracuje s katedrou výtvarné výchovy již od roku 2005. Kontinuálně navazující projekty nabízí našim uživatelům rozšíření možností výtvarného vyjadřování. Předností projektů je možnost zapojení uživatelů s kombinovaným postižením.

Práce s uživateli je vystavena na použití digitální technologie, pomocí které jsou účastníci snímáni a promítáni na předem přichystanou plochu. Tímto způsobem mají možnost reflektovat sebe sama, pracovat s vlastním tělem, vstupovat do svého obrazu a vytvořit si také s naší pomocí svůj vysněný prostor.

Projekty Využití současných výtvarných vyjadřovacích prostředků k práci s mentálně postiženými a Využití nových médií v práci s mentálně postiženými se zaměřením na hudební a dramatické postupy vznikly za účelem  integrace uživatelů s kombinovaným postižením nejen do vlastní komunity, ale zejména pak do majoritní společnosti. Výsledkem společné práce jsou fotografie (postupně umístěny v ÚSP Nové Zámky ve stálé expozici) a film Výlet. Projekty vznikly z finančních prostředků programu Make a Connection -  Připoj se, Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia.                              

Následná spolupráce pokračuje na projektu Pedagogická praxe  prostředí sociálně znevýhodněných skupin.
top