Historie

Areál zařízení leží v prostorách rozsáhlého lesa Doubrava na Litovelsku. Hlavní budova je bývalý lovecký zámek, postavený v letech 1813 až 1820 knížetem Janem Lichtenštejnem. Krajina kolem zámku byla upravena v přírodní park a v lese Doubrava byla rozšířena rozsáhlá obora.

Historie zařízení

Přebudování na Ústav sociální péče

Výchovná činnost jako hlavní náplní

Od roku 1992 poskytujeme i ubytování

Rozšiřování, zlepšování, zkvalitnění

Adaptace budovy v Litovli

Historie zámku

Historie zámku

Letohrádek stojí už od 50 let 16. století

Poškození požárem

Působení zámecké kaple

Nové Zámky jako archiv

Přeměna v pracovně-výchovný Ústav sociální péče pro chlapecký dorost s mentálním postižením

Historie zámeckého parku

Historie parku

17. – 19. století

Lichtenštejnové nechali upravit krajinu

Ovlivněni Pruskou válkou

Úpravy okolní krajiny

Vysazování stromů

Kompletní regenerace parku

Zachování historického a estetického odkazu našich předků

top