Vytváříme podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami.
Poskytujeme tři sociální služby spojené s celoročním ubytováním - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem pro muže a Chráněné bydlení. A to v 5 různých obcích.

Kde nás najdete

Vymazat filtry


 • Kapacita 10 míst. Služba je poskytována mužům ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.
" data-cta='' data-mail='' data-custom1='Domov se zvláštním režimem' data-custom2='Kapacita 10 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/a5122e9a-2447-49a7-bc10-3c0a5f883c4c/slider2.jpg.aspx?width=1920&height=864&ext=.jpg" data-filter='Domov-se-zvlastnim-rezimem'>
 • Kapacita 5 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 5 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/d9c3626f-12c6-46b8-94bb-9a7a6ab0a83f/chb3sd.jpg.aspx?width=1920&height=884&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 72 míst. Poskytujeme službu mužům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Domov pro osoby se zdravotním postižením' data-custom2='Kapacita 94 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/a5122e9a-2447-49a7-bc10-3c0a5f883c4c/slider2.jpg.aspx?width=1920&height=864&ext=.jpg" data-filter='Domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim'>
 • Kapacita 6 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 6 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/7f9d850b-8623-4dc3-8d3e-7952357b0445/chb4.jpg.aspx?width=1920&height=962&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 8 míst. Služba je poskytována mužům ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Domov se zvláštním režimem' data-custom2='Kapacita 8 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/95f209f8-064a-4890-8612-199c82f8bf96/2021-02-01_08h54_16.png.aspx?width=865&height=715&ext=.png" data-filter='Domov-se-zvlastnim-rezimem'>
 • Kapacita 10 míst. Poskytujeme službu mužům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Domov pro osoby se zdravotním postižením' data-custom2='Kapacita X míst' data-custom3='' data-image="" data-filter='Domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim'>
 • Kapacita 8 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 8 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/d5284387-517b-4ca0-8b48-b692b6187b7d/2021-02-01_08h56_37.png.aspx?width=805&height=758&ext=.png" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 12 míst. Poskytujeme službu mužům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Domov pro osoby se zdravotním postižením' data-custom2='Kapacita X míst' data-custom3='' data-image="" data-filter='Domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim'>
 • Kapacita 8 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 8 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/bb4aef7f-5105-49a1-9291-eb9b05b0fbe7/2021-02-01_09h03_1.png.aspx?width=973&height=706&ext=.png" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 6 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 6 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/97c595f6-44ca-4130-87b3-e0cb3fd5c653/sd.jpg.aspx?width=1920&height=883&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Plánované akce

  Jak to u nás vypadá