Kdo jsme

Vítejte v organizaci Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Jsme příspěvkovou organizací, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Organizace poskytuje tři sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Poslání

Vytváříme podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

Nové Zámky

Mladeč, Nové Zámky 2, 784 01 Litovel
Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení. Je zde poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením 62 klientům – mužům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad a mužům s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.
 

Červenka

Wolkerova 361, 784 01 Červenka
Od 1. 4. 2021 poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením nově i na ulici Wolkerova 361 v Července. Služba je poskytována 10 klientům, kteří se do rodinného domu nastěhovali 1. 6. 2021.

Jiráskova 338, 784 01 Červenka
V domově se zvláštním režimem v Července jsou dvě domácnosti. Každá domácnost má kuchyň, obývací jídelnu, WC, koupelnu a tři pokoje. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny nábytkem a přizpůsobené specifickým potřebám klientů. V tomto rodinném domě je služba poskytována 8 klientům.

Nádražní 388, 784 01 Červenka
V tomto objektu rodinného typu je poskytována služba chráněné bydlení, která zajišťuje podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti. Služba v tomto domě je poskytována 5 klientům během dne, bez nočních služeb.
 

Drahanovice

Drahanovice 283, 783 44 Drahanovice
Chráněné bydlení
v obci Drahanovice je poskytováno v rodinném domě od 1. 6. 2017. Dům je bariérový, samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím. V Drahanovicích je sociální služba poskytována 6 klientům v průběhu dne, bez nočních služeb.
 

Litovel

Rybníček 45/10, 784 01 Litovel
Po cca dvouleté přestávce, kdy probíhala rekonstrukce daného objektu, znovu poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením na Rybníčku v Litovli. Služba je poskytována 18 klientům, kteří se do nově zrekonstruované budovy nastěhovali 1. 9. 2022.

Pavlínka 1141/17, 784 01 Litovel
Chráněné bydlení
v ulici Pavlínka je poskytováno 8 klientům. Objekt je bariérový. Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený, samostatně stojící rodinný dům, který je rozdělen na dvě domácnosti. Sociální služba je poskytována během dne, bez nočních služeb.

Staroměstské náměstí 233/10, 784 01 Litovel
Jedná se o druhý dům v Litovli, kde je poskytována služba chráněné bydlení 8 klientům. V tomto domě je sociální služba poskytována od 1. 1. 2021 a také pouze v průběhu dne, bez nočních služeb.

Měrotín

Měrotín 106, 783 24 Měrotín
Od 1. 4. 2021 poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením v obci Měrotín. Klienti se do tohoto sociálního zařízení, kterým jsou dva vzájemně propojené domy rodinného typu, nastěhovali 1. 5. 2021. V Měrotíně je služba poskytována 12 klientům.
 

Uničov

Olomoucká 345/60, 783 91 Uničov
V Uničově je poskytováno chráněné bydlení v rodinném domě od 1. 5. 2017. Dům je bariérový, řadový, koncový, částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ve dvoře je situován samostatně stojící zděný objekt se sedlovou střechou, ve kterém je garáž a v podkroví pobytová místnost. Sociální služba je poskytována 6 klientům během dne, bez nočních služeb.

Zásady

Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení klienta, podporuje klienta při přiblížení se běžnému životu.
 

Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech klientů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.
 

Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků klienta a možností poskytovatele. Klienti dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně klienty při tomto podporují.
 

Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci klientů. Péče je poskytována klientům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.
 

Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.
 

Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.
 

Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.
top