Kdo jsme

Vítejte v organizaci Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Jsme příspěvkovou organizací, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Organizace poskytuje tři sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Poslání

Vytváříme podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

Nové Zámky

Nové Zámky 2, 784 01 Mladeč
Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení. Je zde poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením 62 klientům. Zámek je rozdělen na tři bydlení, v nichž jsou rozmístěny jednotlivé pokoje klientů a společné prostory; každé bydlení je vybaveno společenskou místností, kuchyňkou a jídelnou. V areálu zámku se nachází krásný rozlehlý park, který slouží k procházkám klientů, ale také k pořádání různých společenských, kulturní a sportovních akcí pro klienty.

Červenka

Wolkerova 361, 784 01 Červenka
Od 1. 4. 2021 poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením nově i na ulici Wolkerova 361 v Července. Služba je poskytována 10 klientům, kteří se do rodinného domu nastěhovali 1. 6. 2021. Dům je dvoupodlažní, na každém podlaží se nachází jedna domácnost s kapacitou pět klientů.

Jiráskova 338, 784 01 Červenka
V domově se zvláštním režimem v Července, kde je služba poskytována od 1. 11. 2020, jsou dvě domácnosti. V tomto rodinném domě je služba poskytována 8 klientům. Dům je dvoupodlažní, na každém podlaží se nachází jedna domácnost s kapacitou čtyři klienti. Každá domácnost má kuchyň, obývací jídelnu, WC, koupelnu a tři pokoje. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny nábytkem a přizpůsobené specifickým potřebám klientů.

Nádražní 388, 784 01 Červenka
V tomto objektu rodinného typu je od 1. 3. 2017 poskytována služba chráněné bydlení, Služba v tomto domě je poskytována 5 klientům která. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený dům s obytným podkrovím a vestavěnou garáží. 

Drahanovice

Drahanovice 283, 783 44 Drahanovice
Chráněné bydlení
v obci Drahanovice je poskytováno v rodinném domě od 1. 6. 2017. Dům je bariérový, samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím. V Drahanovicích je sociální služba poskytována 6 klientům.
 

Litovel

Rybníček 45/10, 784 01 Litovel
Po cca dvouleté přestávce, kdy probíhala rekonstrukce daného objektu, znovu poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením na Rybníčku v Litovli. Služba je poskytována 18 klientům, kteří se do nově zrekonstruované budovy nastěhovali 1. 9. 2022.

Pavlínka 1141/17, 784 01 Litovel
Chráněné bydlení
v ulici Pavlínka je poskytováno od 1. 11. 2020; kapacita služby je 8 klientů. Objekt je bariérový. Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený, samostatně stojící rodinný dům, který je rozdělen na dvě domácnosti. V každé domácnosti je služba poskytována čtyřem klientům.

Staroměstské náměstí 233/10, 784 01 Litovel
Jedná se o druhý dům v Litovli, kde je poskytována služba chráněné bydlení 8 klientům. V tomto domě je sociální služba poskytována od 1. 1. 2021. Nepodsklepený dvoupodlažní dům je rozdělen na dvě domácnosti s kapacitou čtyři klienti.

Měrotín

Měrotín 106, 783 24 Měrotín
Od 1. 4. 2021 poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením v obci Měrotín. Klienti se do tohoto sociálního zařízení, kterým jsou dva vzájemně propojené domy rodinného typu, nastěhovali 1. 5. 2021. V Měrotíně je služba poskytována 12 klientům.
 

Uničov

Olomoucká 345/60, 783 91 Uničov
V Uničově je poskytováno chráněné bydlení v rodinném domě od 1. 5. 2017. Dům je bariérový, řadový, koncový, částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ve dvoře je situován samostatně stojící zděný objekt se sedlovou střechou, ve kterém je garáž a v podkroví pobytová místnost. Sociální služba je poskytována 6 klientům.

Zásady

Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení klienta, podporuje klienta při přiblížení se běžnému životu.
 

Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech klientů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.
 

Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků klienta a možností poskytovatele. Klienti dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně klienty při tomto podporují.
 

Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci klientů. Péče je poskytována klientům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.
 

Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.
 

Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.
 

Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.
top