Chráněné bydlení

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Služba je poskytována mužům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou pomoc v sebeobslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována celkem 33 uživatelům:
Červenka – kapacita 5 míst,
Uničov – kapacita 6 míst,
Drahanovice – kapacita 6 míst,
Litovel Pavlínka – 8 míst,
Litovel Staroměstské nám. – 8 míst.

Službu poskytujeme ve 4 obcích


Naše zásady

 • Individualizace služeb – služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele
 • Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností – podpora je směřována k rozvoji schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře
 • Partnerský přístup – pracovníci služby jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem

Naše cíle

 • Poskytujeme podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje
 • Naučit uživatele vést samostatně domácnost, přebírat zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat
 • Dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném prostředí s minimální podporou
 • Naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby
 • Podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho přání a potřeby
 • Podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů

Základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Služba chráněné bydlení je poskytována během dne od 7.00 do 19.00 hodin, bez nočních služeb.
Služba ubytování je poskytována nepřetržitě.

Popis průběhu poskytovaných služeb

Další poskytované služby

Mohlo by vás zajímat