Chráněné bydlení

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Služba je poskytována mužům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou pomoc v sebeobslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována celkem 33 uživatelům:
Červenka – kapacita 5 míst,
Uničov – kapacita 6 míst,
Drahanovice – kapacita 6 míst,
Litovel Pavlínka – 8 míst,
Litovel Staroměstské nám. – 8 míst.

Službu poskytujeme ve 4 obcích


 • Kapacita 5 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
" data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 5 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/d9c3626f-12c6-46b8-94bb-9a7a6ab0a83f/chb3sd.jpg.aspx?width=1920&height=884&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 6 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 6 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/7f9d850b-8623-4dc3-8d3e-7952357b0445/chb4.jpg.aspx?width=1920&height=962&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 8 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 8 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/d5284387-517b-4ca0-8b48-b692b6187b7d/2021-02-01_08h56_37.png.aspx?width=805&height=758&ext=.png" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 8 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.
 • " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 8 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/bb4aef7f-5105-49a1-9291-eb9b05b0fbe7/2021-02-01_09h03_1.png.aspx?width=973&height=706&ext=.png" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Kapacita 6 míst. Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti. " data-cta='' data-mail='' data-custom1='Chráněné bydlení' data-custom2='Kapacita 6 míst' data-custom3='' data-image="/getmedia/97c595f6-44ca-4130-87b3-e0cb3fd5c653/sd.jpg.aspx?width=1920&height=883&ext=.jpg" data-filter='Chranene-bydleni'>
 • Naše zásady

  • Individualizace služeb – služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele
  • Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností – podpora je směřována k rozvoji schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře
  • Partnerský přístup – pracovníci služby jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem

  Naše cíle

  • Poskytujeme podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje
  • Naučit uživatele vést samostatně domácnost, přebírat zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat
  • Dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném prostředí s minimální podporou
  • Naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby
  • Podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho přání a potřeby
  • Podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů

  Základní činnosti

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  ​Služba je poskytována během dne od 7.00 do 19. 00, bez nočních služeb.

  Popis průběhu poskytovaných služeb

  Další poskytované služby

  Mohlo by vás zajímat