Chráněné bydlení

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Služba je poskytována mužům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou pomoc v sebeobslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována celkem 33 uživatelům:
Červenka – kapacita 5 míst,
Uničov – kapacita 6 míst,
Drahanovice – kapacita 6 míst,
Litovel Pavlínka – 8 míst,
Litovel Staroměstské nám. – 8 míst.

Službu poskytujeme ve 4 obcích


Naše zásady

 • Individualizace služeb – služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele
 • Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností – podpora je směřována k rozvoji schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře
 • Partnerský přístup – pracovníci služby jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem

Naše cíle

 • Poskytujeme podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje
 • Naučit uživatele vést samostatně domácnost, přebírat zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat
 • Dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném prostředí s minimální podporou
 • Naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby
 • Podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho přání a potřeby
 • Podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů

Základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Služba je poskytována během dne od 7.00 do 19. 00, bez nočních služeb.

Popis průběhu poskytovaných služeb

Další poskytované služby

Mohlo by vás zajímat