Chráněné bydlení

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Posláním služby chráněné bydlení je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením v rozvoji nebo udržení dovedností vedoucích  k samostatnosti v péči o vlastní osobu a domácnost.
Služba podporuje klienty v dosahování příležitostí a možností, které jim napomůžou žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Komu je služba určena?

Mužům a ženám od 20 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje individuální podporu či pomoc jiné fyzické osoby.
Předpokladem k přijetí je schopnost zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a domácnost a aktivně spolupracovat na realizaci osobních cílů.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována celkem 33 klientům:
Červenka – kapacita 5 míst,
Uničov – kapacita 6 míst,
Drahanovice – kapacita 6 míst,
Litovel Pavlínka – kapacita 8 míst,
Litovel Staroměstské nám. – kapacita 8 míst.

Službu poskytujeme ve 4 obcích


Naše zásady

 • Individualizace služeb
 • Partnerský přístup
 • Podpora samostatnosti (pracovníci v nezbytné míře vedou klienty k samostatnosti)
 • Rozvoj a udržení dovedností (podpora je směřována k rozvoji a udržení schopností a dovedností klientů a je poskytovaná jen v nezbytné míře)

Naše cíle

 • Poskytovat podporu jen v takové míře, kterou skutečně klienti potřebují
 • Snažit se o sociální začleňování klientů

Základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba chráněné bydlení je v Litovli na Staroměstském náměstí 233/10 poskytována nepřetržitě, v ostatních domech je poskytována během dne od 7.00 do 19.00 hodin, bez nočních služeb.
Služba ubytování je ve všech domech poskytována nepřetržitě.

Popis průběhu poskytovaných služeb

Další poskytované služby

Mohlo by vás zajímat

top