Domov pro osoby se zdravotním postižením

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (mentálním postižením), a které vyžadují zejména podporu v základních životních potřebách.

Komu je služba určena?

Nové Zámky IV. bydlení
Mužům ve věku od 20 let s mentálním postižením, případně s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb a současně mají specifické potřeby vyplývající z projevů poruch chování, jenž mohou být doprovázeny agresivitou vůči sobě nebo svému okolí.
Ostatní zařízení
Mužům a ženám ve věku od 20 let s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, které potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb.

Jaká je kapacita služby?

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 100 míst. Službu nabízíme na 4 místech s různou kapacitou. Kapacita DOZP Nové Zámky je 60 míst, DOZP Červenka 10 míst, DOZP Litovel 18 míst a DOZP Měrotín 12 míst.

Kde nás najdete


Naše zásady a cíle

 • 1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení
  Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení klienta, podporuje klienta při přiblížení se běžnému životu.
  2. Zajištění bezpečného prostředí
  Pracovníci zařízení respektují práva všech klientů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.
  3. Individualizace služeb
  Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků klienta a možností poskytovatele. Klienti dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně klienty při tomto podporují.
  4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje klientů
  Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci klienta. Péče je poskytována klientům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.
  5. Lidský přístup
  Pracovníci zařízení jsou klientovi oporou, rádcem a důvěrníkem.
  6. Týmová a odborná práce
  Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.
  7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti
  Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli klientů.
 • Podpora uživatelů v naplňování základních životních potřeb a přání při respektování jejich důstojnosti a s ohledem na individuální přístup

Základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis průběhu poskytovaných služeb

Mohlo by vás zajímat

top