Domov pro osoby se zdravotním postižením

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (mentálním postižením), a které vyžadují zejména podporu v základních životních potřebách.

Komu je služba určena?

Služba je poskytována mužům i ženám od 20 let, s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na neustálé pomoci jiné fyzické osoby.
 

Jaká je kapacita služby?

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 102 míst. Službu nabízíme na 4 místech s různou kapacitou. Kapacita DOZP Nové Zámky je 62 míst, DOZP Červenka 10 míst, DOZP Litovel 18 míst a DOZP Měrotín 12 míst.

Kde nás najdete


Naše zásady a cíle

  • Sociální služba usiluje o zkvalitnění života uživatelů dlouhodobě závislých na péči a pomoci jiných osob
  • Podpora uživatelů v naplňování základních životních potřeb a přání při respektování jejich důstojnosti a s ohledem na individuální přístup

Základní činnosti

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis průběhu poskytovaných služeb

Mohlo by vás zajímat

top