Ceník služeb DOZP a DZR

Ceny za poskytované sociální služby jsou stanoveny v § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 14 a § 16 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.
 
Ceník je platný a účinný od 1. 3. 2024

Ubytování

Nové Zámky DOZP a DZR

Jednolůžkový pokoj 305 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj 275 Kč/den
Tří a vícelůžkový pokoj 265 Kč/den

Červenka, Wolkerova 361 DOZP


Litovel, Rybníček 45 DOZP


Měrotín, Měrotín 106 DOZP


Červenka, Jiráskova 338 DZR

Jednolůžkový pokoj 305 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj 275 Kč/den

Stravování

Cena stravy se skládá z nákladů na suroviny spotřebované na přípravu jídla a nákladů na provoz denně.
Celodenní strava: 255 Kč/den
Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že součet výše uvedených částek se při celoročním pobytu v zařízení násobí 30.

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí osobě po úhradě za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

Péče

Uživatel hradí veškerou péči celým příspěvkem na péči. Péči se rozumí níže uvedené činnosti v rozsahu, jaký uživatel potřebuje:
 
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zprostředkované služby od podnikatelských subjektů

Poskytovatel sociálních služeb poskytuje uživatelům sociální služby níže uvedené služby nad rámec základních činností, pokud o ně projeví uživatel zájem:
 
  • služby pedikérky, manikérky a holičky v prostorách zařízení poskytovatele
  • terapie zajišťované externími dodavateli v prostorách zařízení poskytovatele
  • soukromá autodoprava
 
Takto zprostředkované služby jsou placeny přímo provozovateli služeb dle jeho platného ceníku
prostřednictvím sociálních pracovníků z finančních zdrojů uživatele.

Ceník služeb DOZP a DZR ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
17. 01. 2024 Ceník služeb DOZP a DZR .docx 42 kB Stáhnout
top