Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01

Vyzvednutí žádosti

Prvním krokem je vyzvednutí žádosti o poskytování sociální služby osobně v zařízení Nové Zámky nebo na pobočce v Litovli. Žádost je také možné stáhnout zde, případně vám ji na vyžádání můžeme doručit poštou.
 
02

Odeslání žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit osobně či poštou na adresu zařízení:
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
Mladeč, Nové Zámky 2 784 01 Litovel 
03

Součástí písemné žádosti je:

 • Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů žadatele
 • Souhlas opatrovníka se zpracováním vlastních osobních údajů (v případě, že je žadatel osobou omezenou ve svéprávnosti)
 • Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu žadatele
 • Vyjádření praktického lékaře
04

Dále k žádosti doložíte:

 • Tiskopis „Vyjádření lékaře“ vyplněný vaším praktickým lékařem, v případě dlouhodobé hospitalizace ošetřujícím lékařem
 • V případě psychiatrické dg. aktuální lékařskou zprávu odborného lékaře (psychiatra)
 • Kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, je-li potřeba
 • U žadatele omezeného ve svéprávnosti kopii Rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti a kopii Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • V případě, že žádost vyřizuje a podepisuje jiná osoba než žadatel (neplatí u osob omezených ve svéprávnosti, kterým byl soudem ustanoven opatrovník) plnou moc ověřenou notářem
05

Další postup

 • Poskytovatel může požádat o doplnění informací nezbytných pro posouzení žádosti
 • Smluvní lékař zařízení si může (na základě Vašeho písemného souhlasu) vyžádat posouzení zdravotního stavu Vašimi odbornými lékaři
 • Za účelem sociálního šetření Vás navštíví pracovníci poskytovatele
06

Vyrozumění

Do 60 dnů obdržíte vyrozumění o možnosti uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby nebo vyjádření o zařazení do Pořadníku čekatelů. V případě, že bude žádost z důvodů uvedených v zákoně o sociálních službách odmítnuta, obdržíte písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby - DOZP
Žádost o poskytnutí sociální služby - DZR
Žádost o poskytnutí sociální služby - CHB
Smlouva o poskytnutí sociální služby – Nové Zámky
Smlouva o poskytnutí sociální služby – Litovel
Smlouva o poskytnutí sociální služby – Chráněné bydlení
Ceník služeb DOZP a DZR
Ceník služeb CHB
Leták DOZP Nové Zámky
Leták DOZP Litovel
Leták DZR Litovel
Leták CHB Červenka
Leták CHB Uničov
Leták CHB Drahanovice

V případě dotazů kontaktujte sociálního pracovníka služby

vedoucí SA oddělení
Lenka Procházková