Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01

Vyzvednutí žádosti

Prvním krokem je vyzvednutí žádosti o poskytování sociální služby osobně v zařízení Nové Zámky. Žádost je také možné stáhnout zde, případně vám ji na vyžádání můžeme doručit poštou.
02

Odeslání žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit osobně či poštou na adresu zařízení:
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
Nové Zámky 2
784 01 Mladeč 
03

Součástí písemné žádosti je:

 • Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů žadatele
 • Souhlas opatrovníka se zpracováním vlastních osobních údajů (v případě, že je žadatel osobou omezenou ve svéprávnosti)
 • Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu žadatele
 • Vyjádření praktického lékaře
04

Dále k žádosti doložíte:

 • Tiskopis „Vyjádření lékaře“ vyplněný Vaším praktickým lékařem, v případě dlouhodobé hospitalizace ošetřujícím lékařem
 • V případě psychiatrické dg. aktuální lékařskou zprávu odborného lékaře (psychiatra)
 • Kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, je-li potřeba
 • U žadatele omezeného ve svéprávnosti kopii Rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti a kopii Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • V případě, že žádost vyřizuje a podepisuje jiná osoba než žadatel (neplatí u osob omezených ve svéprávnosti, kterým byl soudem ustanoven opatrovník) plnou moc ověřenou notářem
05

Další postup

 • Poskytovatel může požádat o doplnění informací nezbytných pro posouzení žádosti
 • Smluvní lékař zařízení si může (na základě Vašeho písemného souhlasu) vyžádat posouzení zdravotního stavu Vašimi odbornými lékaři
 • Za účelem sociálního šetření Vás navštíví pracovníci poskytovatele
06

Vyrozumění

Do 60 dnů obdržíte vyrozumění o možnosti uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby nebo vyjádření o zařazení do Pořadníku čekatelů. V případě, že bude žádost z důvodů uvedených v zákoně o sociálních službách odmítnuta, obdržíte písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby – DOZP
Žádost o poskytnutí sociální služby – DZR
Žádost o poskytnutí sociální služby – CHB
Smlouva o poskytnutí sociální služby – DOZP a DZR
Smlouva o poskytnutí sociální služby – Chráněné bydlení
Ceník služeb DOZP a DZR
Ceník služeb CHB
Leták DOZP Nové Zámky
Leták DOZP Nové Zámky IV. bydlení
Leták DOZP Červenka
Leták DOZP Litovel
Leták DOZP Měrotín
Leták DZR Červenka
Leták CHB Červenka
Leták CHB Drahanovice
Leták CHB Litovel, Pavlínka 1141
Leták CHB Staroměstské náměstí
Leták CHB Uničov

V případě dotazů kontaktujte sociálního pracovníka služby

top