Rozšíření a zkvalitnění služeb pro tělesně a mentálně postižené v ÚSP Vincentinum Šternberk a Nové Zámky

04. 07. 2006
Partnerství našeho zařízení na projektu je soustředěno na oblast terapeutických dílen.

Cíl projektu

Terapeutické dílny – získání jednoduchých pracovních dovedností a udržení získaných vědomostí, umožňujících sociální začlenění a společenské uplatnění.

Aktivity projektu

  • Pracovní terapie - dílny na výrobu svíček, textilní dílny, zahradnické a aranžérské
  • Workshopy pracovní terapie
  • Vzdělávací semináře pro ergoterapeuty
  • Výměnné kurzy klientů v zařízeních
  • Soutěže dle zaměření terapeutických činností

Realizace projektu

říjen 2006 - květen 2008
Tento projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.
  • Společný regionální operační program
  • Priorita 5.3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech
  • Opatření 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech
top