Zřizovatelem příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb je Olomoucký kraj

 

 

Aktuality

Není dostupná žádná aktualita.

Poslání zařízení

Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb vytváří podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

           Nové Zámky                                          Litovel                

    NZ.jpg       Litovel 2[3].jpg

 

                 Červenka                                 Drahanovice

           CHB_Červenka_1.JPG              IMG_20170502_102805.jpg

                                             Uničov           

                                    IMG_20170403_091108.jpg

Zásady poskytovaných sociálních služeb v zařízení

 1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

 2. Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

 3. Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.

 4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi. 

 5. Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem. 

 6. Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.

Kapacita

 Celková kapacita zařízení je pro 145 uživatelů. Zařízení má jednu pobočku.

Popis

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení, poskytují službu 84 uživatelům - můžům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. Místo poskytování sociální služby je na adrese Nové Zámky 2, Mladeč.

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže a ženy s vyšší mírou samostatnosti v běžných činnostech, komunikaci a v sociálním chováním. Sociální služba je poskytována 44 uživatelům. Místo poskytování sociální služby je na adrese Litovel, Rybníček 44 a 45.

Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné  společnosti. Služba je poskytována 17 uživatelům, mužům i ženám. Místo poskytování sociální sužby je na adrese Červenka, Nádražní 388, Uničov, Olomoucká 345, Drahanovice 283.

Organizace poskytuje sociální služby na základě oprávnění (Rozhodnutí o registraci),a to pro tři sociální služby:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • domov se zvláštním režimem (pouze pro muže)
  • chráněné bydlení od 1. 3. 2017

Další popis poskytovaných služeb viz levá záložka "Služby" nebo stránky veřejného registru:http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/2253

novezamky_footer1.png