Vycházení klientů domovů se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19

22. 12. 2020
Vážení,
dovolujeme si přinést následující aktuální informace:
 

Dne 21. 12. 2020 vláda přijala nové krizové opatření (publikované pod č. 578/2020 Sb.), jímž se nařizuje s účinností ode dne 22. 12. 2020 od 00:00 hodin všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu (tj. aktuálně do 23. 12. 2020), byly splněny tyto podmínky:

  1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny – umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
  2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. 
    Tímto krizovým opatřením se ruší usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325,
    vyhlášené pod č. 532/2020 Sb.

Nové krizové opatření od 22. 12. 2020 ruší rozlišení vycházek do 6 hodin a nad tuto dobu. V případě jakkoliv dlouho trvající vycházky tak musí následovat „karanténa“ a podstoupení POC testů. Nadále tak platí vše, co bylo sděleno ke zrušenému krizovému opatření.

Doporučený postup naleznete zde: https://1url.cz/VzbTz
 

Děkujeme za pochopení.