Drobečková navigace

O nás > Služby > Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, poskytuje pobytovou sociální službu dle odst. 2, § 51 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění – chráněné bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

b)  poskytnutí ubytování

c)  pomoc při zajištění chodu domácnosti

d)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)  sociálně terapeutické činnosti

h)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Představení služby, popis realizace:

Chráněné bydlení 

Posláním chráněného bydlení je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti

Cílová skupina:

Služba je poskytována mužům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou pomoc v základních sebe obslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Neposkytujeme sociální služby osobám:

 1. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
 2. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských vztazích a ve společném soužití.
 3. imobilním, a to v části budov chráněného bydlení, která nejsou bezbariérová.

 Služba je poskytována během dne, bez nočních služeb.

Kapacita:

Chráněné bydlení Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, místo poskytování Červenka, Nádražní 388, má kapacitu 5 míst. Místo poskytování Uničov, Olomoucká 345 má kapacitu 6 míst. Místo poskytování Drahanovice 283 má kapacitu 6 míst. Místo poskytování Rybníček 4, Litovel má kapacitu 16 míst.

 

Cílem služby je:

 • poskytovat podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje
 • naučit uživatele vést samostatně domácnost, naučit uživatele přebírat zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat
 • dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném prostředí s minimální potřebnou podporou
 • naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby
 • podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho přání a potřeby
 • podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů.

 

Zásady poskytování sociální služby chráněné bydlení:

 • Individualizace služeb - služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele.
 • Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností - podpora je směřována k rozvoji schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře.
 • Partnerský přístup - pracovníci služby jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.

 

Popis: Chráněné bydlení - místo poskytování Červenka

Bydlení je zajištěno v rodinném domě v obci Červenka, Nádražní 388, 784 01 Litovel.

Rodinný dům je samostatně stojící, podsklepený, přízemní s obytným podkrovím a vestavěnou garáží. RD je zděné konstrukce se zateplenou omítkou a sedlovou střechou. Okna jsou plastová. Podlahy v obytných místnostech jsou s keramickou dlažbou, v podkroví plovoucí (laminátové), v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění je v 1.NP podlahovým systémem, část suterénu a 2.NP je vytápěno ústředním systémem s napojením na plynový kotel.

RD zahrnuje bytovou jednotku 3+KK s garáží.

 1. PP – chodba, koupelna, prádelna, posilovna, sklep, komora, garáž.
 2. NP – zádveří, komora (šatna), WC, hala, pokoj se samostatným vchodem, kuchyň s jídelním koutem.
 3. NP chodba, koupelna s WC, komora, 2 pokoje se samostatným vchodem.

 

Popis: Chráněné bydlení - místo poskytování Uničov

Bydlení je zajištěno v rodinném domě ve městě Uničov, Olomoucká 345. Dům je bariérový.

RD je koncový řadový částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dvorní část je přízemní s pultovou střechou. V přední části je přistavěná vstupní veranda s terasou.Ve dvorní části se nachází samostatný zděný objekt se sedlovou střechou, který v 1. NP zahrnuje garáž a v podkroví pobytovou místnost. V RD jsou plastová okna, podlahy v obytných místnostech plovoucí, keramická dlažba. Vytápění je ústředním systémem s plynovým kotlem, ohřev TUV je plynovým kotlem s ohřevem a solárním systémem.

RD zahrnuje bytovou jednotku 6+1

 1. PP – sklep
 2. NP – chodba, 4 pokoje, koupelna, šatna, WC, veranda
 3. NP – schodiště, chodba, pokoj se samostatným vchodem, kuchyně s jídelním koutem, WC
 4. NP – chodba, pokoj, pokoj, koupelna s WC (pokoje mají samostatné vchody)

 

Popis: Chráněné bydlení - místo poskytování Drahanovice

Bydlení je zajištěno v rodinném domě v obci Drahanovice, Drahanovice 283. Dům je bariérový.

Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím.  RD je zděné konstrukce se zateplenou venkovní omítkou a sedlovou střechou. Okna jsou plastová s venkovními žaluziemi. Podlahy v obytných místnostech jsou s keramickou dlažbou, v podkroví plovoucí (laminátové), v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění je zajištěno podlahovým systémem, ústředním systémem s napojením na plynový kotel a doplňkovým zdrojem je krb v obývacím pokoji. V koupelně v 1. NP je sprchový kout, WC, umyvadlo, v koupelně ve 2. NP je rohová vana, WC, bidet a 2 umyvadla. V kuchyni je kuchyňská linka, elektrická varná deska, elektrický sporák a myčka nádobí. V 1. NP je proveden rozvod vysavače.

RD zahrnuje bytovou jednotku 6+KK

 1. NP – zádveří, technická místnost, koupelna s WC, obývací pokoj s KK, 3 pokoje se samostatným vchodem,
 2. NP – chodba, 3 pokoje se samostatným vchodem, koupelna s WC

 

Bydlení je zajištěno od 1. 1. 2020 v objektu na adrese Litovel, Rybníček 44

Budova, v níž je poskytována sociální služba chráněné bydlení, je dvoupodlažní. Přízemí tvoří tři samostatné bytové jednotky se sociálním zařízením a kuchyňkou. V podkroví se nachází  jednolůžkové pokoje, pracovna pracovníků, sociální zařízení.

 

Budova zahrnuje bytovou jednotku 6+KK

 1. PP – 3 bytové jednotky a v každé z nich: chodba, koupelna, WC, jídelna s kuchyňským koutem, 2 pokoje
 2. NP – chodba, WC, koupelna.

Popis průběhu poskytovaných služeb:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Chráněné bydlení je prostorově a materiálně vybaveno tak, aby si uživatelé mohli připravovat jídlo samostatně nebo s podporou pracovníka v každém domě. Domácnosti jsou vybaveny kuchyňskou linkou s běžnými domácími spotřebiči a jídelním koutem. Pracovník poskytuje uživatelům podporu při nákupu potravin, jejich uchovávání a při přípravě pokrmů teplé i studené kuchyně na základě individuálních přání. Uživatelé mohou odebírat teplé jídlo od dodavatelských subjektů. Jídlo je jim dovezeno v jídlonosičích, ohřev si zajišťují sami, stejně tak jako mytí nádob.

 

 • poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno celoročně formou skupinového bydlení. Chráněné bydlení tvoří domácnosti s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Pracovníci zajišťují dle potřeb i podporu při praní, žehlení či opravách ošacení, tyto činnosti jsou prováděny přímo v domácnostech klientů (využití praček v domácnosti).

 

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

Služba zajišťuje uživatelům podporu při chodu domácnosti podle jejich individuálních potřeb. Pracovníci uživatele podporují v úklidu soukromých a společných prostor, vnitřního vybavení, při manipulaci s elektrospotřebiči a třídění odpadu, dále při nakupování, přípravě nákupu či hospodaření s financemi. Současně pracovníci seznamují uživatele s hospodařením s energiemi a učí je zvládnout drobné opravy.

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Rodinné domy mají dostatečné vybavení pro hygienu, většina uživatelů zvládá osobní hygienu samostatně, v případě potřeby se obrací na pracovníky, kteří jim poskytnou podporu v hygieně i při základní péči o vlasy a nehty, podle potřeb využívají služby holiče a kadeřnice. Uživatelé s pracovníky společně zajišťují nákup hygienických potřeb.

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Uživatelé se zapojují do běžné společnosti a přirozeného sociálního prostředí, mohou využívat veřejných služeb – kroužků, sportovních aktivit. Návštěvami společenských akcí jsou podporováni k navázání kamarádských, přátelských či partnerských vztahů. Pracovníci podporují uživatele v komunikaci s rodinou a opatrovníky. Uživatelé chráněného bydlení dostávají podporu zaměstnanců v zařazení se do pracovního procesu. Pokud uživatelé nemají zaměstnání, jsou podporování ve využívání aktivit v pracovních dílnách.

Uživatelé si s podporou či samostatně vyřizují záležitosti na úřadech – žádosti o průkazky, žádosti o nárokové dávky apod. Pracovníci učí uživatele využívat nové technologie – telefon, internet, …

 

DALŠÍ SLUŽBY:

Zdravotní péče

Uživatelé využívají služby lékařů mimo zařízení, pracovníci jim poskytují podporu v doprovodu, objednání atd. dle skutečných potřeb.

 

Sociální práce

Sociální oddělení vede veškerou agendu spojenou s přijímáním, propouštěním a úmrtím uživatele sociální služby, eviduje a archivuje spisy uživatelů sociální služby, vykonává a poskytuje sociálně-právní poradenství opatrovníkům i ostatním potřebným osobám, sociální služby, zajišťuje a provádí zpracování podkladů a účast na jednáních v zájmu uživatelů sociální služby s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi. Organizuje a koordinuje kontakt uživatelů sociální služby s rodinným prostředím, sleduje vliv rodinného prostředí při pobytu uživatelů sociální služby u rodinných příslušníků či rodičů atd. Sociální pracovník poskytuje podporu při spravování finančních záležitosti klientů.

 

Ekonomika

Zabezpečuje veškerou ekonomickou činnost, rozpočtovou, administrativní, mzdovou, personální a účetní agendu příspěvkové organizace.

 

Oddělení obslužných provozů

Oddělení provozu a údržby zajišťuje především dopravu uživatelů sociální služby (fakultativní služby). Dále provoz údržby také zabezpečuje běžnou údržbu a opravy v chráněném bydlení, zásobování čistícími, osobními a ochrannými prostředky, a zodpovídá za skladové hospodářství.

 

Pracovní uplatnění uživatelů

Uživatelé jsou podporováni při pracovním uplatnění mimo organizaci, podpora je zaměřena zejména na spolupráci s chráněnou dílnou Trio, které má vyhrazené prostory v Nových Zámcích nebo v podpoře uplatnění na volném trhu práce v Litovli či okolí.

 

novezamky_footer1.png