Drobečková navigace

O nás > Historie > Zařízení

Historie zařízení

Areál zařízení leží v prostorách rozsáhlého lesa Doubrava na Litovelsku. Hlavní budova je bývalý lovecký zámek, postavený v letech 1813 až 1820 knížetem Janem Lichtenštejnem. Krajina kolem zámku byla upravena v přírodní park a v lese Doubrava byla rozšířena rozsáhlá obora.

Od roku 1964 byl zámek převeden do majetku ONV Olomouc, který nákladem půl milionu korun objekt přebudoval na Ústav sociální péče. A od 1. října 1964 se postupně stává domovem mentálně postiženým chlapcům. Byl koncipován jako pracovně výchovný se 190 místy pro chlapce ve věku 12-25 let s intelektovým postižením v pásmu lehčího i těžšího postižení.

Zaměstnanci ústavu jsou nejen civilní pracovníci, ale také 16 sester řádu Františka z Asisi (byly v ústavu až do roku 1987) a začínají sbírat první zkušenosti s ošetřováním a výchovou mentálně postižených. Prvním vedoucím ústavu byl Václav Pikal. Začíná se budovat vlastní hospodářství. Od počátku roku 1965 jsou přijímáni další klienti, hlavní náplní výchovných činností je léčba pracovní terapií. Rostlinná výroba se realizuje ve skleníku, v pařeništích a na volném pozemku u skleníku, v zahradě a v bažantnici, rozvíjí se také živočišná výroba, kde hlavní podíl připadá na chov vepřů. Během roku 1965 byli přijímáni další klienti a k 31. 12. 1965 jich zde bylo ubytováno 187.

Od roku 1992 má ústav právní subjektivitu a předmětem jeho činnosti je poskytování ubytování a zaopatření, poskytování služeb v oblasti zdravotní a výchovně vzdělávací, zajišťuje kulturní a zájmové vyžití mentálně postiženým mužům v rozsahu jejich schopností a možností s celoroční působností. Klienti rozvíjejí svou osobnost a manuální zručnost v pracovní terapii, kde se podílejí na údržbě a vzhledu okolí areálu ústavu a vypomáhají v pomocném hospodářství.

Rozšiřují, vytvářejí a upevňují své znalosti ve výchovně vzdělávacím procesu, který zahrnuje výuku trivia a zejména je přizpůsoben zájmovým činnostem. Většina klientů uspokojuje své zájmy ve výtvarném a keramickém kroužku. Pěkné výsledky a hlavně radost z pohybu přináší sportovní kroužek. Mezi další aktivity klientů patří hudebně dramatická výchova, muzikoterapie, aranžování sušených květin, košíkářství, tkaní, práce s textiliemi, v poslední době také kreativní hobby jako je malba na hedvábí, sklo, porcelán a keramiku, dále pak batikování a všemi oblíbený turistický kroužek a kroužek vaření. Umělecké výtvory klientů zdobí nejen chodby a místnosti ústavu, jsou pořádány různé výstavy nejen v místě, ale také mimo ústav. Klienti se zúčastňují sportovních a uměleckých soutěží, jsou úspěšní i na celostátních abilympiádách a sportovních olympiádách. Jsou pro ně pořádány různé kulturní akce, jako jsou plesy, diskotéky, koncerty a vystoupení různých uměleckých agentur v sále ústavu, jezdí na výlety, koncerty, rekreace nejen tuzemské, ale i zahraniční.

Na podzim roku 1994 odešlo 40 klientů do nově zadaptované budovy kláštera v Litovli, ul. Rybníček, na bezbariérové oddělení pro mentálně a tělesně postižené muže, které má charakter penzionu. V roce 1996 odešlo 12 klientů do nově zrekonstruovaného zařízení v Bílsku spadající pod Nové Zámky, s charakterem koedukovaného domova pro muže a ženy.

 V roce 2012 se zrekonstruovala přilehlá budova v Litovli, do které přešli uživatelé z Bílska. Uživatelé v tomto koodukovaným zařízení mohou lépe využívat služby ve městě.

Od roku 2013 vznikla nová sociální služba - domov se zvláštnm režimem v Nových Zámcích.

 

 

 

novezamky_footer1.png