Drobečková navigace

O nás > Projekty > Ukončené projekty

Projekty

        Zde jsou prezentovány naše projekty - dokončené i plánované. 

Projekty, které byly realizovány:  
Momentálně jsou zde k dispozici informace o hudebním CD Přírodní Síla, jehož autorem a iniciátorem je jeden z bývalých pracovníků Karel Haderka.


Projekty s investičním záměrem, které byly realizovány  v roce 2006:

V listopadu 2005 byla dokončena rekonstrukce prádelny a zahájen zkušební provoz.V listopadu 2006 byl zkušební provoz ukončen a prádelna s novou technologií byla oficiálně předána do užívání našeho zařízení.

V prosinci 2005 byla dokončena investice - vestavba výtahu v hlavní budově Nových Zámků.. Nový osobonákladní výtah, který slouží k přepravě imobilních klientů a zásobování jednotlivých podlaží, byl zkolaudován v květnu 2006 a předán do užívání našeho zařízení. 

Projekty se vzdělávacím, zájmovým a kulturním zaměřením:

Nabídka možnosti využít dílny (košíkářská – aranžérská, keramická, výtvarná, svíčkařská) pro veřejnost. Výroba vlastních výrobků, seznámení se s novými technikami, spolupráce s uživateli a pracovníky našeho zařízení.
Veřejné výstavy výrobků klientů našeho zařízení.


Projekt: Rozšíření a zkvalitnění služeb pro tělesně a mentálně postižené v ÚSP Vincentinum Šternberk a Nové Zámky

Partnerství našeho zařízení na projektu je soustředěno na oblast terapeutických dílen.

Cíl projektu:   

Terapeutické dílny: 
-
získání jednoduchých pracovních dovedností a udržení získaných vědomostí, umožňujících sociální začlenění a společenské uplatnění.

Aktivity projektu:

Pracovní terapie - dílny na výrobu svíček, textilní dílny, zahradnické a aranžérské

Workshopy pracovní terapie

Vzdělávací semináře pro ergoterapeuty

Výměnné kurzy klientů v zařízeních

Soutěže dle zaměření terapeutických činností

Realizace projektu:

říjen 2006 - květen 2008

Tento projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Společný regionální operační program

Priorita 5.3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech

 

 


Projekty realizované ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Naše zařízení spolupracuje s katedrou výtvarné výchovy již od roku 2005. Kontinuálně navazující projekty nabízí našim uživatelům rozšíření možností výtvarného vyjadřování. Předností projektů je možnost zapojení uživatelů s kombinovaným postižením.

Práce s uživateli je vystavena na použití digitální technologie, pomocí které jsou účastníci snímáni a promítáni na předem přichystanou plochu. Tímto způsobem mají možnost reflektovat sebe sama, pracovat s vlastním tělem, vstupovat do svého obrazu a vytvořit si také s naší pomocí svůj vysněný prostor.

Projekty Využití současných výtvarných vyjadřovacích prostředků k práci s mentálně postiženými a Využití nových médií v práci s mentálně postiženými se zaměřením na hudební a dramatické postupy vznikly za účelem  integrace uživatelů s kombinovaným postižením nejen do vlastní komunity, ale zejména pak do majoritní společnosti. Výsledkem společné práce jsou fotografie (postupně umístěny v ÚSP Nové Zámky ve stálé expozici) a film Výlet. Projekty vznikly z finančních prostředků programu Make a Connection -  Připoj se, Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia.                              

Následná spolupráce pokračuje na projektu Pedagogická praxe  prostředí sociálně znevýhodněných skupin.

Pedagogická_praxe_v_prostředí_sociálně_znevýhodněných_skupin.pdf

novezamky_footer1.png