Drobečková navigace

O nás > Projekty > Projekt OP LZZ 2014,2015 > Výstupy projektu

Výstupy projektu

I. Výběrová řízení

Ve výběrových řízeních byli vybráni na základě hodnotících kritérií tito dodavatelé vzdělávání:

 • MARLIN, s.r.o.
 • INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
 • Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek
 • Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR

II. Vzdělávací aktivity za rok 2014

V současné době probíhají intenzivně školení našich zaměstnanců. Od začátku projektu do 31. 12. 2014 proběhy tyto vzdělávací aktivity:

 • Bazální stimulace - základní kurz (9.-11.4.2014)
 • Bazální stimulace - navazující kurz (23.-24.5.2014)
 • Základy znakového jazyka (15.-16.5.2014, 2.-3.6.2014)
 • Základy znakového jazyka (9.-10.6.2014, 16.-17.6.2014)
 • Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách (23.-24.6.2014)
 • Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách (29.-30.5.2014)
 • Prevence zvládání stresu (5.6.2014)
 • Muzikoterapie a její využití v sociálních službách (12.6.2014)
 • Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka (13.-14.8.2014)
 • Work life balance pro pomáhající pracovníky (15.8.2014)
 • Opatrovnictví podle nového zákoníku  (2.9.2014)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení (8. -12.9.2014, 9.-10.10.2014)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení (13.-17.10.2014, 13.-14.11.2014)
 • Psychohygiena a osobní rozvoj (3.-5.11.2014)
 • Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb (10.11.2014)
 • Artetarapie pro pomáhající profese (24., 26.-27.11.2014)
 • Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb (28.11.2014)

V projektu bude celkem podpořeno 56 zaměstnanců. Již nyní došlo k podpoře 60 našich zaměstnanců, čímž došlo k 100 % naplnění hodnotícího indikátoru Počet podpořených osob. Účastí na vzdělávacích kurzech bude úspěšně podpořeno 225 našich zaměstnanců, tedy tolik bude vzdělávacími společnostmi vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacích aktiv

III. Vzdělávací aktivity za rok 2015

Úvod do sexuální výchovy I.

8. 1. 2015

Zvládání agresivního klienta pomocí   systému úchopů a držení….

12. -16. 1., 12. -13. 2. 2015

Úvod do sexuální výchovy II.

5. 2. 2015

Psychohygiena a osobní rozvoj

16. - 18. 2. 2015

Zvládání agresivního klienta pomocí   systému úchopů a držení….

23. - 24.2.; 25. -27. 3., 14. - 15. 4. 2015

Specifika práce s lidmi s mentálním   postižením

9. a 16. 3. 2015

Bazální stimulace - základní kurz

30.3. - 1. 4. 2015

Specifika práce s lidmi s MP 2 kurz

13. a 20. 4. 2015

AAK

21. - 23. 4. 2015

Psychohygiena a osobní rozvoj

11., 18. a 26. 5. 2015

Bazální stimulace - navazující kurz

19. - 20. 5. 2015

IV. Ukončení projektu

V červnu 2015 byl v naší organizace ukončen vzdělávací projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizovaný projekt pomohl naší organizaci komplexně rozvíjet teoretické i praktické znalosti a dovednosti našich zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Vzdělávání mělo významný přínos v oblasti zvýšení profesní úrovně poskytování péče o naše klienty.

Na konci realizovaného projektu byly ukončeny poslední vzdělávací aktivity v rámci spolupráce s vítěznými dodavateli. V současné době dochází k finančnímu vypořádání dotace a archivace všech dokumentů dle pravidel operačního programu.

V projektu bylo celkem podpořeno 87 zaměstnanců. Účastí na vzdělávacích kurzech bylo úspěšně podpořeno 292 našich zaměstnanců, což znamená splnění plánovaného počtu úspěšných indikátorů na více než 100 % původní hodnoty.

Projekt hodnotíme jako úspěšný a přínosný, jelikož významným způsobem přispěl k odbornému rozvoji našich zaměstnanců, který by za jiných okolností nebyl tak komplexní.

 

novezamky_footer1.png