Drobečková navigace

O nás > Projekty > Projekt OP LZZ 2014,2015 > Popis projektu

Popis projektu

V průběhu 21 měsíců (od října 2013 do června 2015) proběhne v rámci uceleného, komplexního vzdělávacího plánu 10 tematických školení zaměřených na techniky práce pomáhající integraci klienta a 5 školení zaměřených na rozvoj osobnostních dovedností zaměstnanců podporující jejich činnost a motivující je do další práce.

 Témata:

 Základy znakového jazyka

 1. Psychohygiena a osobní rozvoj (jak předejít syndromu vyhoření)
 2. Prevence a zvládání stresu pro sociální pracovníky ve vedoucích funkcích
 3. Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb
 4. Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku
 5. Bazální stimulace - základní kurz
 6. Bazální stimulace - navazující kurz
 7. Alternativní a augmentativní komunikace
 8. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením I
 9. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II
 10. Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení - metoda šetrného zvládání agrese
 11. Aktivizační techniky v sociálních službách
 12. Arteterapie pro pomáhající profese
 13. Muzikoterapie
 14. Specifika práce s osobami s mentálním postižením
novezamky_footer1.png